Porezno savjetovanje

Usluge iz područja poreznog savjetovanja obuhvaćaju sljedeće:

  • implementiranje porezne strategije u cilju smanjenja poreznog troška, uvijek u skladu sa zakonom
  • upravljanje i planiranje poreznim obvezama
  • predlaganje poreznih olakšica i poticaja
  • porezno savjetovanje stranih poduzetnika (porez na dobit, PDV, porez na dohodak, ostali porezi u RH)
  • praćenje promjena u poreznim propisima i njihova ažurna primjena kod klijenata
  • izrada poreznih bilanci za Poreznu upravu: porez na dobit, porez na dohodak, PDV


Financijska analiza i poslovno savjetovanje

  • izrada investicijskih elaborata
  • procjena vrijednosti poduzeća
  • izrada poslovnih planova za određeno razdoblje (kratkoročni i dugoročni)